Basisschool De Violier - Maasbree
MENU

Muziek

Muziek wordt versterkt aangeboden binnen onze school, door gebruikt te maken van de Impulsregeling Muziekonderwijs.
Deze impulsregeling stelt ons in staat om muziek in alle leerjaren op een nog hoger niveau aan te bieden, de vaardigheden van leerkrachten in het geven van muziekonderwijs te versterken en de binnen- en buitenschoolse muziek ervaringen met elkaar te verbinden.

En..........de kinderen vinden het fantastisch en hebben plezier!