Basisschool De Violier - Maasbree
MENU

Veel gestelde vragen

Wat is een combinatiefunctionaris?
Hoera Kindercentra heeft sinds 1 maart 2012 Marlieke Verstraten als combinatiefunctionaris voor Maasbree aangesteld. Hiermee is een volgende stap gezet in de wens van Hoera Kindercentra, basisschool de Violier en Stichting Bree om een verbinding te maken tussen de activiteiten van de buitenschoolse opvang (BSO), sportaanbod binnen de gymlessen en de mogelijkheden van sport- en cultuurverenigingen in de kern Maasbree. Per 1 november 2014 ondersteunt Sharon Hendriks, Marlieke bij de uitvoerende werkzaamhedenMet de aanstelling van Marlieke en Sharon wordt nu actief gewerkt aan de realisatie van een aantal concrete projecten. Hierbij kan gedacht worden aan arrangementen in de BSO, specifieke lessen door trainers van de diverse sport- en cultuurverenigingen, ondersteuning van sportdagen. Het huidige aanbod binnen Maasbree wordt hiermee niet alleen verrijkt maar ook beter op elkaar afgestemd. Tevens kan een beroep op Marlieke worden gedaan als men verenigingsondersteuning wenst. Een sterke en vitale vereniging is onmisbaar in een succesvol en actief sportnetwerk met school, kinderopvang, jongeren en sport- en cultuurverenigingen. 

Waarom buitenschoolse activiteiten?
Uw kind krijgt middels de buitenschoolse activiteiten de kans om buiten schooltijd kennis te maken met activiteiten op het gebied van sport, muziek, kunst, theater, dans, erfgoed, literatuur, natuur of techniek. Zo leert uw kind ontdekken waar zijn/haar interesses en talenten liggen en kan hij/zij wellicht verder gaan met het uitoefenen van de betreffende activiteit binnen een reguliere vereniging of aanbieder. Door middel van de buitenschoolse activiteiten beleeft uw kind plezier en is het bezig met de ontwikkeling van sociale en motorische vaardigheden. 

Wie verzorgt en coördineert de buitenschoolse activiteiten?
Het buitenschoolse aanbod wordt verzorgd door lokale verenigingen, aanbieders en amateurs. Naast de ervaren trainers, docenten en vrijwilligers die worden ingezet is er tijdens de activiteit altijd een pedagogisch medewerker van Hoera Kindercentra aanwezig of de combinatiefunctionaris zelf. De coördinatie van deze buitenschoolse activiteiten is in samenwerking met Hoera Kindercentra, Bs. De Violier en combinatiefunctionaris Sharon Hendriks. Is dit buitenschools aanbod eenmalig of structureel? Die varieert per activiteit/aanbod . Vanaf September 2018 gaan we een structureel naschoolaanbod neerzetten bij Hoera kindercentra, met daarbij regelmatig een externe activiteit waar alle kinderen in Maasbree aan mogen en kunnen deelnemen. Op ISY houden we jullie op de hoogte van ons actuele aanbod.

Op welke dagdelen en welk tijdstip vinden de buitenschoolse activiteiten plaats?
De activiteiten vinden voornamelijk plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Op welke dag er aanbod is voor welke doelgroep fluctueert per blok. Zo willen we kinderen die op een bepaalde dag verhindert zijn de mogelijkheid bieden om minimaal een keer te kunnen deelnemen aan zo’n externe activiteit. De tijden van zo’n externe activiteit is van 15:30-16:30 uur of uiterlijk van 16:00-17:00 uur. 

Hoeveel bedragen de kosten om deel te nemen aan de buitenschoolse sportactiviteiten en hoe is het vervoer geregeld?
De kinderen die geen gebruik maken van de Naschoolse Opvang (NSO) bij BSO Hoera Maasbree kunnen aan de buitenschoolse sportactiviteiten deelnemen tegen een vergoeding van maximaal € 10,-.  De kinderen gaan op eigen gelegenheid naar de activiteit. U kunt uw kind natuurlijk ook brengen. Na afloop van de activiteit gaan de kinderen ook op eigen gelegenheid naar huis of ze worden door u opgehaald. 
Door inschrijving neemt u als ouder de verantwoordelijkheid van het vervoer op u. 

Wanneer u deze middag uw kind liever onderbrengt bij de opvang dient u zich te melden bij het servicepunt van Hoera Kindercentra |T: 077- 3589797 (werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur) E:info@hoerakindercentra.nl. Hierdoor bespaart u kosten van de activiteit, wordt er na schooltijd samen fruit gegeten en ranja gedronken en zorgt de opvang ook voor het vervoer heen en terug.

NSO-kinderen Hoera Maasbree:
De kinderen die gebruik maken van de Naschoolse Opvang (NSO) bij BSO Hoera kunnen op de desbetreffende dag gratis gebruik maken van de activiteiten, Hoera kindercentra neemt de kosten voor de activiteit voor zijn rekening. Na schooltijd zullen de kinderen zoals gebruikelijk worden opgevangen en hun tussendoortje krijgen. De deelnemende kinderen zullen door de pedagogisch medewerker naar de locatie worden gebracht waar de activiteit plaatsvindt (mits de activiteit in de eigen kern plaatsvindt). Na afloop van de activiteit gaan de kinderen weer onder begeleiding naar BSO Hoera waar ze door u kunnen worden opgehaald. U kunt er ook voor kiezen om uw kind rechtstreeks bij de activiteit op te halen. 

Flexibele opvang BSO Hoera Maasbree:
Maakt uw kind gebruik van de flexibele opvang bij BSO Hoera dan kan hij/zij eveneens GRATIS deelnemen aan de buitenschoolse sportactiviteiten. Hoera kindercentra neemt dan de kosten voor de activiteit voor zijn rekening. Op de dagen dat uw kind geen gebruik maakt van BSO Hoera dient u zelf zorg te dragen voor de opvang en het vervoer. 

Hoe geschiedt de betaling?
De ouders van betalende deelnemende kinderen kunnen eenvoudig via de site van www.Doenkids.nl betalen via Ideal. Bij verhindering kan een deelnemer zich kosteloos laten vervangen, mits van te voren gemeld. Bij afwezigheid is het betaalde bedrag niet terug te vorderen. 

Ik ben niet in het bezit van de benodigde sportmaterialen, wat nu?
Het is bij geen enkele activiteit de bedoeling dat u extra materialen gaat aanschaffen. De buitenschoolse sportactiviteiten zijn namelijk bedoeld ter kennismaking. Wij gaan er van uit dat elk kind beschikt over sportkleding en schoeisel omdat deze ook benodigd zijn voor de gymlessen. Overige materialen worden door de desbetreffende vereniging / sportaanbieder geregeld. Indien de vereniging / sportaanbieder de materialen zelf ook niet voorhanden heeft dan kunt u tegen een kleine vergoeding de materialen lenen, bijv. skates. Kinderen mogen altijd hun eigen sportmaterialen meenemen, dit geschiedt op eigen risico. Hoera Kindercentra kan niet aansprakelijk worden gesteld als er schade is aan het eigen sportmateriaal.

Hoe kan ik mijn zoon/dochter inschrijven?
U kunt uw zoon/dochter (al dan niet gebruikmakende van BSO Hoera) alléén aanmelden door hem/haar in te schrijven via de site www.Doenkids.nl. Elk kind dient u apart aan te melden. Kinderen kunnen alleen deelnemen aan activiteiten die zijn bestemd voor zijn leeftijd. Indien er meerdere activiteiten voor één leeftijdscategorie worden aangeboden dan mag men zich ook voor meerdere activiteiten inschrijven.

Is er minimum en maximum aantal deelnemers?
Voor iedere activiteit geldt een minimum van acht deelnemers. Bij minder dan acht inschrijvingen komt de activiteit te vervallen. Het maximum aantal deelnemers wordt vastgesteld per activiteit. 

Hoe weet ik of mijn kind kan deelnemen?
Voor aanvang van de activiteit ontvangt u per e-mail een bevestiging wanneer uw zoon/dochter kan deelnemen aan de activiteit. 

Contactgegevens?
Voor locatie Maasbree: 
Sharon Hendriks
E-mailadres: s.hendriks@cf.hoerakindercentra.nl
Telefoonnummer: 06-21392557