Basisschool De Violier - Maasbree
MENU

Ons schoolconcept

Vanuit de missie en visie van stichting Kerobei is eigenaarschap het belangrijkste sturende element. Eigenaarschap impliceert o.a.: verantwoordelijkheid nemen en dragen, aanspreekbaar zijn op het eigen handelen en resultaten, mee ontwikkelen en innoveren, open staan voor anderen en hen erbij betrekken, optimist zijn (denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden), oog hebben voor de eigen uniciteit en die van anderen. Eigenaar zijn houdt ook in: anderen eigenaar laten zijn.

De kernwaarde “eigenaarschap” krijgt gestalte in de identiteit, het ontwikkelen en leren, de maatschappelijke verantwoordelijkheid,  het ondernemerschap; de professionele cultuur en het leiderschap.


Violier Centrum voor het kind

Violier centrum voor het kind biedt activiteiten op het gebied van onderwijs, opvang, welzijn en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 14 jaar. In het centrum zijn gevestigd Hoera kindercentra, basisschool De Violier en JGZ. Samen creëren wij een omgeving waarin kinderen en volwassenen met elkaar leven, spelen en leren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze gezamenlijke pijlers UNIEK, SAMEN, VERTROUWEN, NIEUWSGIERIG staan centraal.

De Violier, niet zo maar een naam. Violier, een Uniek plantje dat afhankelijk van voeding en bodem diverse kleuren kan hebben. Het plantje vraagt een goede verzorging: alleen dan kun je erop Vertrouwen dat het tot zijn recht komt. Nieuwsgierig afwachtend naar de kleur en bloeiwijze die zal ontstaan. Wanneer de bloem bloeit, zie je dat het een bloem is die bestaat uit diverse kleine bloemetjes die Samen een geheel vormen.