Basisschool De Violier - Maasbree
MENU

Verkeersveiligheid

De Violier besteed structureel aandacht aan de manier waarop de kinderen naar school komen. Er is aandacht voor een veilige schoolomgeving en veilig verkeersgedrag.

Kinderen komen veelal te voet en met de fiets naar school. Soms is het noodzakelijk dat kinderen met de auto gebracht worden. Om er samen voor te zorgen dat dit alles veilig verloopt vragen we aan iedereen:

  • de snelheid aan te passen
  • te parkeren in de parkeervakken
  • op de juiste wijze gebruik te maken van de Kiss +Ride zone
  • niet te fietsen over de speelplaats
  • de fiets te plaatsen in de fietsenstallingen bij de parkeerplaats aan zijde Op de Kemp of op het plein voor het MFA

Het verkeersonderwijs heeft een vaste plek in ons aanbod. Waarbij theorie en praktijk volop aan bod komen. Ook ouders worden hier actief in betrokken. Er is een werkgroep waarin ouders en leerkrachten samen aandacht hebben voor verkeersveiligheid rondom De Violier.

Door de wijze waarop we omgaan met verkeer en veiligheid hebben we het Limburgs Verkeersveiligheidslabel behaald, een keurmerk dat aangeeft dat de school hier voldoende aandacht  aan schenkt.