Basisschool De Violier - Maasbree
MENU

Ouderwerkgroep

 

Wat is de ouderwerkgroep?

Op de Violier is een ouderwerkgroep actief. Zij ondersteunen het team bij de organisatie van verschillende activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, en Carnaval. Maar ook bij het organiseren van sport- en spellendagen en het regelen van de schoolfotograaf. 

Wat doet de ouderwerkgroep?

De ouderwerkgroep komt ongeveer 4x per jaar samen op school. Bij vergaderingen is een van de teamleden aanwezig. Hier worden taken verdeeld onder de ouders. Voor elke activiteit is minimaal 1 ouder aanspreekpunt. Deze ouder sluit aan bij de bijeenkomsten van de desbetreffende activiteiten. Deze ouder organiseert dan samen met een of meerdere teamleden de activiteit en zorgt ervoor dat andere ouders benaderd worden om te helpen.

Wie zitten er in de ouderwerkgroep?

Deze groep ouders bestaat uit een aantal enthousiaste betrokken ouders. Op dit moment bestaat deze groep uit 5 ouders. Nieuwe enthousiaste ouders zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden via de leerkracht van uw kind.