Basisschool De Violier - Maasbree
MENU

Oudervereniging

De Violier heeft een OuderVereniging (OV), waar elke ouder met een kind op de Violier na het voldoen van de ouderbijdrage lid van is. De OV heeft een bestuur en is bereikbaar via: ov.violier@kerobei.nl.

De kerntaken van de OuderVereniging zijn:

  • het (mee)organiseren van activiteiten op school;
  • realisatie van praktische zaken;
  • vaststellen, innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage;
  • bevorderen van communicatie en samenwerking tussen ouders en de school.


Activiteiten

Het organiseren van, of participeren in, activiteiten gebeurt in samenspraak met leerkrachten in een werkgroep en/of in overleg met het Management Team van De Violier. Het betreft voornamelijk groepsoverstijgende activiteiten. Voor schooljaar 2021-2022 zijn dat de volgende zaken:

  • Sinterklaasbezoek;
  • Kerst;
  • Carnaval;
  • Koningsspelen;
  • Schoolfotograaf;
  • Schoolreisjes;


Samenwerking & vergaderingen

Daarnaast heeft de OV als doel de communicatie en samenwerking tussen ouders en het team te bevorderen. Wij dragen onze mening uit naar de Medezeggenschapsraad (MR) en het Management Team (MT) en blijven zo met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen die er op school spelen. Het OV-bestuur vergadert om de 6 à 7 weken. Een of twee leerkrachten zijn bij onze vergaderingen aanwezig. Eens per jaar houden wij de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering). Alle leden zijn altijd welkom om de vergaderingen bij te wonen!

 

Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in de jaarvergadering van de OV. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Van de bijdrage worden de schoolreisjes en de vieringen voor kinderen gefinancierd.  Alle ouders ontvangen via Isy een uitnodiging voor de jaarvergadering. Het OV-bestuur ziet toe op een goede besteding van uw ouderbijdrage en heeft hiervoor afspraken gemaakt met het schoolteam.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben omtrent de OV dan neem gerust contact met ons op via: ov.violier@kerobei.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur OuderVereniging 2021-2022

 

Bestuursleden 2021-2022 OuderVereniging Maasbree

Lieke van Ninhuijs Voorzitter 
Linda de Brouwer Secretaris
Sylvia Peeters Penningmeester
Debby van Bergen Bestuurslid
Loes Houben Bestuurslid
Monique Janssen Bestuurslid
Bianca Sanders Bestuurslid
Monique Smits Bestuurslid
Elise Buskens Bestuurslid
Mieke Senden Bestuurslid