Basisschool De Violier - Maasbree
MENU

Oudervereniging

De Violier heeft een OuderVereniging (OV), waar elke ouder met een kind op de Violier na het voldoen van de ouderbijdrage lid van is. De OV heeft een bestuur en is bereikbaar via: ov.violier@kerobei.nl.

De kerntaken van de OuderVereniging zijn:

 • het (mee)organiseren van activiteiten op school;

 • realisatie van praktische zaken;

 • vaststellen, innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage;

 • bevorderen van communicatie en samenwerking tussen ouders en de school.


Activiteiten

Het organiseren van, of participeren in, activiteiten gebeurt in samenspraak met leerkrachten in een werkgroep en/of in overleg met het Management Team van De Violier. Het betreft voornamelijk groepsoverstijgende activiteiten. Voor schooljaar 2019-2020 zijn dat de volgende zaken:

 • Sinterklaasbezoek;

 • Kerst;

 • Carnaval;

 • Koningsspelen;

 • Schoolfotograaf;

 • Schoolreisjes;

 • Verkeer en verkeerseducatie


Samenwerking & vergaderingen

Daarnaast heeft de OV als doel de communicatie en samenwerking tussen ouders en het team te bevorderen. Wij dragen onze mening uit naar de Medezeggenschapsraad (MR) en het Management Team (MT) en blijven zo met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen die er op school spelen. Het OV-bestuur vergadert om de 6 à 7weken. Een of twee leerkrachten zijn bij onze vergaderingen aanwezig. Eens per jaar houden wij de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering). Alle leden zijn altijd welkom om de vergaderingen bij te wonen!


Verkeersituatie

Wij nemen actief deel aan overlegorganen, zoals met de gemeente en Kerobei, om de verkeersveiligheid en infrastructuur rondom school te verbeteren.


Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in de jaarvergadering van de OV. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Van de bijdrage worden de schoolreisjes en de vieringen voor kinderen gefinancierd.  Alle ouders ontvangen via Isy een uitnodiging voor de jaarvergadering. Het OV-bestuur ziet toe op een goede besteding van uw ouderbijdrage en heeft hiervoor afspraken gemaakt met het schoolteam.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben omtrent de OV dan neem gerust contact met ons op via: ov.violier@kerobei.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur OuderVereniging

 

Bestuursleden 2019-2020 OuderVereniging Maasbree

Debbie Janssen

Voorzitter

Linda de Brouwer

Secretaris

Sylvia Peeters

Penningmeester

Debby van Bergen

Bestuurslid

Loes Houben

Bestuurslid

Helen Janssen

Bestuurslid

Lieke van Ninhuijs

Bestuurslid

Bianca Sanders

Bestuurslid

Monique Smits

Bestuurslid