Basisschool De Violier - Maasbree
MENU

Gezonde school

Op De Violier hebben we veel aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarnaast hechten we veel waarde aan een veilige schoolomgeving, een goed binnenklimaat, actieve en gezonde leerlingen. We dragen als Violier bij aan een gezonde leefstijl voor kinderen. 

Omdat De Violier zorg draagt voor goed bewegingsonderwijs en samen met haar partners veel organiseert op het gebied van bewegen en sport, hebben we het themacertificaat Bewegen en sport ontvangen.

Daarnaast hebben we het certificaat Welbevinden en sociale veiligheid behaald. Op De Violier willen we dat iedereen zich veilig voelt. Pesten wordt niet getolereerd. Indien nodig houden we ons aan het anti-pestprotocol en zetten waar wenselijk sociale vaardigheidstrainingen in. In de groepen 7 en 8 is SOVA (sociale vaardigheden) training een vast onderdeel van het programma.

Door deze certificaten heeft onze school het vignet Gezonde School behaald. Hiermee laten we zien dat wij als school voldoen aan kwaliteitscriteria voor gezonde scholen. Wij zijn hartstikke trots op het behaalde resultaat!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Mocht u hier meer over willen weten, kijk dan op www.gezondeschool.nl